Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til suksess i prosjektledelsen

I følge en hvitbok publisert av Project Management Institute, oppnår prosjekter ledet av effektive kommunikatører 80 prosent av sine opprinnelige mål, mens de som ledes av minimalt effektive kommunikatører bare oppnår 52 prosent av de opprinnelige målene. I tillegg nevnte 96 prosent av lederne at ineffektiv kommunikasjon er en primær årsak til feil på arbeidsplassen. Dette understreker viktigheten av hvorfor prosjektledere må være usedvanlig gode formidlere.

Søyler for effektiv kommunikasjon

En fersk Forbes-rapport sier at prosjektledere må være dyktige i både verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Mer spesifikt skal de være i stand til å kommunisere effektivt gjennom telefonsamtaler, direktemeldinger, prosjektsamarbeidsverktøy som Slack, webchat, e-post, videokonferanser, så vel som ansikt til ansikt. Dette er viktig av flere grunner fordi over 55 prosent av meldingstolkningen er basert på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, ifølge Dr. John Lund, en mellommenneskelig kommunikasjonsekspert og forsker. Andre aspekter som påvirker kommunikasjonen inkluderer taletone (37 prosent) og brukte ord (8 prosent). Samtidig må en prosjektleder opprettholde riktig intern og ekstern kommunikasjonsbalanse, spesielt i tilfeller hvor prosjekteieren er en klient. Prosjektledere bør også unngå kommunikasjon uten fly, med mindre det er nødvendig fordi det avler usikkerhet blant prosjektmedlemmene. Videre kan det føre til at prosjektmedlemmer skifter fokus fra kjerneoppgaver til funksjoner som kan håndteres mer effektivt av ikke-prosjektmedarbeidere.

Kommunikasjonsplan

For å unngå problemene diskutert ovenfor, bør prosjektledelse være basert på en forhåndsplanlagt kommunikasjonsstrategi. Denne strategien skal inneholde en tilbakemeldingssløyfe samt tydelig definere de riktige kommunikasjonskanalene, ansvar, roller og hierarki. Et riktig strukturert kommunikasjonsrammeverk vil forhindre flaskehalser i prosjektet forårsaket av kommunikasjonssammenheng.

For å lære mer om hvordan kommunikasjon spiller en nøkkelrolle i resultatene av prosjektledelse, sjekk ut denne infografien laget av Brandeis Universitys Online Masters in Project Management-program.

Legg Igjen Din Kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here